top of page
Jag heter Louise Wästlund och erbjuder parterapi för svenska och engelskspråkiga par i Stockholm. Jag arbetar med den internationellt erkända metoden Emotionellt Fokuserad Terapi för par (EFT)  och är en av de få certifierade EFT-terapeuterna i Stockholm. Jag erbjuder även handledning i EFT.
 
Jag har arbetat med parterapi i över 15 år i England (där jag tog min Master of Arts i Relationship Therapy) och i Stockholm. Jag har en engelsk legitimation med BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy). Jag har min mottagning på Riddargatan 12A i Stockholm.

Emotionellt Fokuserad Terapi är generellt sett en approach till parterapi, men det används även i arbete med familjer. Det har visat sig vara en av de mest effektiva tillvägagångssätten för att hjälpa par ur sin kris och så mycket som 90 procent av par visar signifikanta positiva förbättringar i sin relation och mellan 70-75 procent av paren löser sin kris och går vidare tillsammans stärkta och trygga med varandra. Forskning har även visat att paren ofta stärker sin relation ytterligare efter avslutad behandling. I Sverige finns ännu bara ett fåtal terapeuter som bedriver EFT.

I EFT ligger fokus i arbetet på dynamiken i parets samspel och inte på vem som har rätt eller fel. Terapin går ut på att skapa en djupare förståelse för de bakomliggande känslorna som i sin tur ligger till grund för beteendet och de positioner man ofta tar i återkommande konflikter.

 

Jag, i min roll som terapeut, verkar för att skapa en trygg plats där ni kan få hjälp att hitta ett mer fungerande sätt att mötas, förstå och relatera till varandra för att i slutändan hitta tillbaka till "vi-känslan" och harmonin i förhållandet- ett förhållande där båda parter kan få känna sig trygga och uppskattade av varandra.

EFT - Emotionellt Fokuserad Terapi för par
bottom of page