Priser

1300 kr/ 60 minuter för individer eller par

1700 kr/ 90 minuter för par eller familjer